Ook op de Raceroei Regatta zullen in 2020 bij alle races boten gewogen worden. Hieronder is antwoord te vinden op een aantal veelgestelde vragen:

Hoeveel moet mijn boot wegen?
De gewichten voor boten zijn te vinden in Artikel 19 van het reglement voor roeiwedstrijden (pagina 13).

Wanneer wordt er gewogen?
Na elke race worden enkele boten steekproefsgewijs gewogen. Het kan dus voorkomen dat je zowel bij je voorwedstrijd als je finale geselecteerd wordt.

Waar wordt er gewogen?
De weging vindt plaats in het achterste gangpad (vanaf de baan gerekend) van de botenloods. Zowel het proefwegen als de steekproeven vinden op deze locatie plaats.

Hoe wordt er gewogen?
Indien je boot is geselecteerd voor de botenweging, wordt dit zodra je je boot uit het water haalt door de controlecommissie verteld. Ze begeleiden je dan naar de weegschalen.

Wat als mijn boot te licht blijkt te zijn?
Als je boot voor de eerste keer te licht wordt bevonden, krijg je de laatste plaats in de uitslag van je race. Wordt je boot later tijdens de wedstrijd nogmaals te licht bevonden? Dan word je uitgesloten van deelname aan het betreffende nummer.

Kan ik proefwegen?
Ja, natuurlijk kan dat. Voorafgaand aan de eerste races en 20 minuten na afloop van de laatste races kan er worden proefgewogen. Tijdens de officiële weegmomenten is het ook mogelijk om proef te wegen, maar officiële wegingen hebben voorrang. Houd rekening met wachttijden. Zie hieronder voor een voorbeeld schema.