Bepalingen

Onderstaande informatie was van toepassing tijdens Damen Raceroei Regatta / Aegon NK Groot 2019. Daaruit is deze informatie voorbehouden van wijzigingen.

Bepalingen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m, op een 6- of 8- ploegenbaan. (alles behalve 2- en 4- op een 8-ploegenbaan.) 
 2. Wedstrijdleiding:
  Roos Teeuwen;           T: 06-48023954;  wedstrijdleiding@laga.nl,
  Cleo Orbons;               T: 06-52111806; wedstrijdleiding@laga.nl
  Laura van de Wardt    T: 06-24595900; wedstrijdleiding@laga.nl.
  Hoofd van de Jury: mw. E. Lindeboom.
 3. Veiligheidscoördinator:
  Sylle Hoogeveen       T: 06-19765120 d@laga.nl
  Jean-Luc Overkamp  T: 06-27217663 raceroeiregatta@laga.nl.
 4. Inschrijving: tot woensdag 12 juni 17:00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 5. Inschrijfgeld: junior skiff €17,50, senior skiff €26,00, junior twee €27,00, junior vier €32,00, senior twee €35,00, junior acht €42,00, senior vier €45,50, senior acht €58,00, bedrijfsacht €200,00. Betalen vóór vrijdag 14 juni 12:00 uur op NL40ABNA0451439392 t.n.v. Stichting Wedstrijden Laga te Delft o.v.v. Inschrijfgelden DRR + verenigingsnaam.
 6. Loting: bij de wedstrijdleiding donderdag 13 juni 19:00 uur.
 7. Wedstrijdnummers: nummers worden geannuleerd of samengevoegd bij minder dan 4 inschrijvingen.
 8. Dubbel bootgebruik tussen J18 en M18 is mogelijk. Idem tussen J16 en M16. Overig dubbel bootgebruik geschiedt op eigen risico. In alle gevallen moet bij de inschrijving worden vermeld in welke velden dubbel wordt gestart. 
 9. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma + bijbehorende bepalingen voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB zoveel mogelijk aangehouden. In verband met het Open NK Groot voor senioren, junioren en pararoeiers wordt er op en aantal punten van het standaardprogramma afgeweken.
  Elite velden (1x, 2-, 2x, 4- en 4x) zijn op beide dagen uitgeschreven (waarvan 1 dag NK-veld), gevorderden velden (H/D in bovengenoemde boottypes) zijn hierdoor komen te vervallen. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend. Bepaalde wedstrijdnummers zullen verroeid worden op 8-banen. Dit geldt voor alle nummers behalve de ongestuurde boordnummers. De wedstrijdleiding behoudt de mogelijkheid om het Gevorderde en gevorderde-B velden samen te voegen in de H4-, D4-, LH4- en LD2x velden indien er in het tijdschema niet voldoende ruimte is. Conform het NK reglement zullen er voor de NK nummers A en B finales plaats vinden, mits daar genoeg inschrijvingen voor bestaan (B finale 4 ploegen), zie hiervoor het NK reglement. Voor alle andere velden worden B-finales alleen geroeid als daar in het tijdschema ruimte voor is, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. B-finales worden toegevoegd in een door het bestuur van de KNRB vastgestelde prioritering. Bij meer dan 20 inschrijvingen in de junioren 2x’s, zullen er halve finales worden toegevoegd aan het programma. Voor J16 2x en J18 2x zullen in dat geval de voorwedstrijden plaatsvinden op zaterdag in blok 8 (J16 2x) en blok 6 (J18 2x). Halve finales en finales vinden plaats in de reeds geplande blokken. Voor M16 2x en M18 2x zullen in dat geval de voorwedstrijden en halve finales plaatsvinden in de reeds geplande blokken op zaterdag en de finales op zondag plaatsvinden in blok 12 (M16 2x) en blok 15 (M18 2x). Voor de 8+ worden bij velden van minder dan 4 inschrijvingen, de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één gecombineerd veld in blok 15. Let op, dit is hetzelfde blok als de 2x voor de 16-jarigen. Voor de winnaar van de 16-jarigen zal er (alleen bij 2 ploegen of meer) een blik uitgereikt worden.
  Het volledige blokschema is te vinden in het KNRB Inschrijfprogramma.
 10. info: damenraceroeiregatta.nl / raceroeiregatta@laga.nl

Verkeersregels

Tijdens de Damen Raceroei Regatta / Aegon NK Groot gelden onderstaande verkeersregels voor de ploegen:

Oproeien
Oproeien, warmroeien en cooling -down dient te gebeuren in de daarvoor speciaal aangelegde oproeibaan die gescheiden van de baan te vinden is zoals op de kaart hieronder duidelijk te zien is.

Starten
Tien minuten voor uw geplande start meldt u zich bij de kamprechter aan het einde van de oproeibaan. Deze kamprechter zal u en de ploegen waartegen u start op volgorde verzoeken om onder de brug door te varen naar de start, waar u zich gereed maakt voor de start en het commando wordt overgedragen aan de dienstdoende starter.

Finishen
Wanneer u na uw race wordt verwacht aan het erevlot, volgt u de daarvoor aangegeven circulatie. In alle andere gevallen volgt u de baan naar stuurboord, waarbij u na een U-bocht weer terug bent in het oproeigebied. Volgens dezelfde circulatie als tijdens het oproeien, is hier de gelegenheid om uit te roeien. Vervolgens legt u aan bij één van de twee inkomende vlotten.
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing.

Let op: De roeiers aan het begin van de oproeibaan en de roeiers die terugkomen van de finish kruisen bij de inkomende vlotten. Let hier dus extra goed op!

Trainen
Het is mogelijk om te trainen tot een half uur vóór de eerste start van de dag of een kwartier ná de laatste finish van de dag. Tussen een half uur voor de eerste start en een kwartier na de laatste finish is het niet toegestaan om te trainen; ook niet in de oproeibaan of tijdens pauzes.

Vaarregels schematisch Boord aan boord wedstrijden
Als een baan tot verboden gebied wordt uitgeroepen geldt dat zowel de boot als de bladen niet in deze baan mogen komen.

Vaarregels schematisch time-trials

 

Of vind ze hier in PDF:

Boord aan Boord: WAB_Baankaart_1-6_1-8_v2.0

Time-Trial Banen 4-5: WAB_Baankaart_TT_4-5_v1.0

Time-Trial Baan 8: WAB_Baankaart_TT_8_v1.0

 

 

white gradient