TU Delft

De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren en investeert in het ontwikkelen van talent binnen en buiten de collegebanken. Het loont om te investeren in toptalent in het onderwijs, in de wetenschap en in sport. Dat bewijzen de projecten op het gebied van Sportinnovatie aan de TU Delft en Rowing Talent Center Zuid-Holland (RTC). De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de sportwereld draagt bij aan succesvolle resultaten. De Damen Raceroei Regatta belooft een mooi evenement te worden waar jong en gevierd talent elkaar op het water uitdaagt, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar vindt.TU Delft sponsort het roeien en voegt zo de daad bij het woord. Paul Rullmann, Vice-President for Education & Operations TU Delft, in jaarverslag Rowing Talent Center: “De universiteit vindt het belangrijk dat studenten uitblinken niet alleen in de wetenschap. Als roeier in het Rowing Talent Center Zuid-Holland word je gestimuleerd om ook je sportieve ambities na te streven.”

Website: http://www.tudelft.nl/

English

TU Delft supports students who combine study and top-level sport and invests in the development of talent within and outside the lecture halls. It pays to invest in top talent in education, science and sports. This is demonstrated by the projects in the field of Sport Innovation at TU Delft and Rowing Talent Center Zuid-Holland (RTC). The cooperation between the business community, knowledge institutions and the sports world contributes to successful results. The Damen Raceroei Regatta promises to be a great event where young and celebrated talent challenges each other on the water, where the university and the business community meet. TU Delft sponsors the rowing community. Paul Rullmann, Vice President for Education and Operations at TU Delft, in Rowing Talent Center’s annual report: “The university considers it important that students excel not only in science. As a rower in the Rowing Talent Center Zuid-Holland you will be encouraged to also pursue your sporting ambitions. “

white gradient